Carte tiparita

GENERALITĂȚI

Ce este cartea tipărită?

Cartea, de la cea multiplicată prin scriere de mână până la cele de azi, a făcut și face parte esențială din evoluția omului, istoria comună a omului și a cărții având mai mult de 6000 de ani.

DEX-ul ne oferă definiția cărții: e o scriere cu un anumit subiect, tipărită și legată sau broșată în volum.

Concret, fizic, astăzi cartea tipărită este suma tuturor paginilor tipărite, lipite, capsate sau cusute împreună între o pereche de coperți, ce are în conținut diverse lucrări scrise, pe cea mai mare diversitate de teme, fiind opera literară sau științifică exclusiv a autorului.

Cartea fizică este cea mai potrivită pentru a deprinde gustul lecturii, iar a citi o carte este un beneficiu în sine, indiferent de vârstă, după cum nimic nu poate înlocui cartea tipărită, ca mijloc de studiu.

Cartea tipărită reprezintă o investiție ce poate fi transmisă generației următoare și poate constitui un obiect extrem de prețios, nu doar prin vechime, dar și prin autograful autorului, dacă acesta există. O carte poate dobândi și o mare valoare sentimentală. Unele cărți vechi tipărite nici nu pot fi găsite în varianta online.

Există studii și analize comparative care au demonstrat efectele benefice pe care le au asupra creierului și comportamentului uman citirea cărților tipărite, căci te ajută să absorbi mai multă informație.

Este mai ușor să marchezi informațiile pe o carte tipărită și mai simplu de trecut
în revistă decât în cazul celor electronice, astfel că poți înțelege textul mai repede și la un nivel mai profund. Creierul uman lucrează și în memoria vizuală, care nu funcționează așa în cazul cărților electronice.

Un alt studiu, realizat pe copii cu vârste cuprinse între trei și cinci ani, a probat că aceștia au înțeles mai bine povestea care le-a fost citită dintr-o carte tipărită, comparativ cu una electronică.

Cartea tipărită susține concentrarea pe text într-o măsură mult mai mare decât cea electronică, fără riscul distragerii atenției.                             

Cartea tipărită are un efect destresant, indiferent de conținut, spre deosebire de cea electronică, unde studiile nu au putut proba o scădere a nivelului de hormoni ai stresului, în timpul lecturii.

Studiile mai arată că persoanele, care au o bibliotecă acasă, au joburi mai bune, salarii mai mari și o viziune mai amplă asupra vieții.

Unii participanți la studii au preferat cărțile reale, pe care le pot păstra, atinge
și răsfoi oricând doresc, că se bucură de mirosul cărților, iar lectura cărților tipărite îi face fericiți și îi inspiră.

Cărțile fizice vor putea exista frumos cot la cot cu cărțile electronice pentru multă vreme. Desigur, este la îndemâna tuturor să citească o carte ținând-o în mâini ori pe un dispozitiv inteligent, pe computer, tabletă, laptop sau orice device ultra-modern. Pentru a citi o carte tipărită nu sunt necesare baterii. Cărțile tradiționale nu pot fi lăsate în urmă, emisia de carbon a fabricării unui e-reader fiind echivalentă cu cea a tipăririi a 40-50 de cărți.

Dar ceea ce contează este că oamenii citesc!

DETALII

 

PĂRŢILE COMPONENTE ALE UNEI CĂRŢI TIPĂRITE

COPERTA reprezintă învelişul protector al unei cărţi. 

COTORUL este partea laterală din stânga, unde se lipesc sau se cos filele cărţii.

FASCICULA este o parte a unei lucrări unice, publicată în etape; fasciculele se pot reuni într-un volum unitar.

FILELE sunt foile de hârtie care alcătuiesc cartea.

COPERTA I cuprinde: numele autorului, titlul cărţii, denumirea colecţiei sau a seriei, editura, ilustraţia de copertă.

COPERTA A IV A poate oferi: informaţii sumare privind autorul sau subiectul cărţii, informaţii despre colecţia în care apare cartea, alte date (preţul, apariţiile precedente etc.), ilustraţii.

Pe COTOR se pot menţiona autorul, titlul, editura, numărul volumului sau ordinea acestuia într-o colecţie.

AUTORUL este persoana care a creat opera cuprinsă într-un volum.

TITLUL  este un cuvânt, un grup de cuvinte sau un text aşezat la începutul unei lucrări, pentru a indica sugestiv tema sau conţinutul acesteia.

PAGINA este faţa unei file. 

Pentru înțelegerea unor termeni tipografici puteti consulta pagina: https://www.imprint.md/blog/36.html

INTERIORUL CĂRŢII

PAGINA DE TITLU ŞI CUPRINSUL

PAGINA DE TITLU este prima sau a III a pagină a cărţii; de cele mai multe ori, ea urmează după o filă albă care o desparte de copertă. Pagina de titlu reia informaţiile de pe copertă şi, uneori, le completează.

CUPRINSUL, TABLA DE MATERII sau SUMARUL este o listă aşezată la începutul sau la sfârşitul cărţii; în cadrul acesteia, sunt enumerate capitolele şi subcapitolele, titlurile textelor din carte, cu indicarea paginii corespunzătoare.

AŞEZAREA ÎN PAGINĂ

ALINEATUL este: un rând retras într-un text, pentru a marca schimbarea ideii;

                               un fragment de text sau paragraf care începe cu un asemenea rând.

 

„Nu există o carte bine făcută care să fie tipărită prost.”

– Dinu Dumbrăvician, profesor de design al Universităţii Naţionale de Arte –